Welkom bij FRESHYNEWS!
Deze voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van FRESHYNEWS.COM.
Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf FRESHYNEWS niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle op deze pagina vermelde voorwaarden.
De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.
Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Door FRESHYNEWS te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van FRESHYNEWS.
De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde onderdelen te vergemakkelijken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.
Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn FRESHYNEWS en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op FRESHYNEWS. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je mag dit van FRESHYNEWS voor eigen persoonlijk gebruik benaderen met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.
U mag niet:
Materiaal van FRESHYNEWS herpubliceren

Materiaal van FRESHYNEWS verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van FRESHYNEWS

Herverdelen van inhoud van FRESHYNEWS

Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Gratis Algemene Voorwaarden Generator.
Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. FRESHY NEWS filtert, redigeert, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties geven niet de standpunten en meningen weer van FRESHY NEWS, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, is FRESHY NEWS niet aansprakelijk voor de Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Reacties op deze website.
FRESHY NEWS behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en alle Reacties die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd te verwijderen.
U garandeert en verklaart dat:
Je bent gerechtigd de Comments op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.

De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent FRESHY NEWS hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.
Hyperlinks naar onze inhoud
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:
Overheidsinstellingen;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij linken naar de Websites van andere vermelde bedrijven; en

Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven, behalve wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

dot.com community sites;

verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigenWelkom bij FRESHYNEWS!Deze voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van FRESHYNEWS.COM.Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf FRESHYNEWS niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle op deze pagina vermelde voorwaarden.De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.CookiesWij maken gebruik van cookies. Door FRESHYNEWS te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van FRESHYNEWS.De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde onderdelen te vergemakkelijken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.LicentieTenzij anders vermeld, zijn FRESHYNEWS en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op FRESHYNEWS. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je mag dit van FRESHYNEWS voor eigen persoonlijk gebruik benaderen met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.U mag niet:Materiaal van FRESHYNEWS herpublicerenMateriaal van FRESHYNEWS verkopen, verhuren of in sublicentie gevenReproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van FRESHYNEWSHerverdelen van inhoud van FRESHYNEWSDeze Overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Gratis Algemene Voorwaarden Generator.Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. FRESHY NEWS filtert, redigeert, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties geven niet de standpunten en meningen weer van FRESHY NEWS, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, is FRESHY NEWS niet aansprakelijk voor de Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Reacties op deze website.FRESHY NEWS behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en alle Reacties die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd te verwijderen.U garandeert en verklaart dat:Je bent gerechtigd de Comments op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.U verleent FRESHY NEWS hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.Hyperlinks naar onze inhoudDe volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:Overheidsinstellingen;Zoekmachines;Nieuwsorganisaties;Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij linken naar de Websites van andere vermelde bedrijven; enSysteemwijde Geaccrediteerde Bedrijven, behalve wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen plaatsen.Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;dot.com community sites;verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen